Zpět

Co nabízíme

Děti se vzdělávají dle školního vzdělávacího programu Svět plný sluníček.

 • příprava na bezproblémový vstup do ZŠ – Metoda dobrého startu
 • logopedická péče
 • rozvoj počítačové gramotnosti – práce s interaktivní tabulí
 • sportovní aktivity, míčové hry ve sportovní hale, předplavecká výchova
 • výchova k ekologii s výlety do přírody
 • návštěvy divadla, kulturní akce, účast v soutěžích
 • podpora tradic a svátků ve spolupráci s rodiči
 • spolupráce se ZŠ, střední pedagogickou školou, pedagogicko-psychologickou poradnou
 • projektové učení – netradiční dny a týdny v MŠ
 • polytechnické vzdělávání – využití nového polytechnického domku na školní zahradě
 • keramická dílna